voiceofsomalia.net
Barbaarinta Ubadka
Arimaha la doonayo in lagu barbaariyo ubadka Waxaa waajib ah in ilmaha la baro aadaabta Islaamka iyo arimaha guud ee qofka muslinka ah lagu aqbalayn garasha la’aantooda, marka waxaa muhim ah in ilm…