vogelsoort.wordpress.com
Roodborstduiker bewoners van zoetwaterplassen
Roodborstduiker heeft mooie kleuren is te vinden in Europa langs de oevers van de vennen maar ook op het open veld het nest waar gebouw op het water. Roodborstduiker zijn watervogel en het trekkend…