vocxi.assemblea.cat
15 de maig, a la UAB, debat “SindiCAT. Per què? i per a què?”
Previ a l’inici de la campanya de les eleccions sindicals del PDI-F, PDI-L i PAS-L, UABxRepública ha organitzat un acte per promoure i informar sobre l’activitat sindical, especialment per debatre …