vocxi.assemblea.cat
Aquesta web serveix de guia per votar a les Cambres de Comerç
A principis de maig es farà la votació a les Cambres de Comerç de Catalunya. Per primer cop es pot votar telemàticament. És l’oportunitat que organismes importants i amb grans pressupostos de…