vocxi.assemblea.cat
7 d’abril, a Sant Quirze, Jornada de Consum Estratègic
Si voleu informació de quines són les companyies de serveis i consums que us poden oferir majors garanties de compromís ètic, responsabilitat amb el medi ambient i respecte a la voluntats dels cata…