vocxi.assemblea.cat
La Cambra de Comerç de Terrassa: eina de país.
Resum de la intervenció de la portaveu, Sra. Natàlia Cugueró. Les Cambres de Comerç són unes entitats de dret públic que contribueixen a la formació de l’interès general. Per això hi…