vocxi.assemblea.cat
Conjurem-nos per la independència, tothom a Lledoners
Ens trobem davant d’un Estat que ens oprimeix, vulnera drets fonamentals i sense garanties judicials. L’Assemblea, sempre dins l’estratègia noviolenta, impulsarà tota una sèrie d’accions per …