vocxi.assemblea.cat
Es constituteix l’Espai Democràcia i Convivència
El 26 de març es va presentar l’Espai Democràcia i Convivència amb aquests valors i finalitats. Les entitats, sindicats i organitzacions de la societat catalana que conformen l’Espai Democràc…