vocxi.assemblea.cat
L’ANC porta el debat català a la política mexicana
Jaume Sobrequés i Callicó, catedràtic d’Història de Catalunya a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), impartirà a Mèxic una série de conferències i participarà en un debat polític amb e…