vocxi.assemblea.cat
Vídeo presentació sectorial Universitat, Recerca i Serveis Científics
Aquest és el vídeo de la presentació de la sectorial d’Universitat, Recerca i Serveis Científics