vocxi.assemblea.cat
Gràfica de com el Vallès Occidental està desbordant les urnes (18:00)
Aquesta és la gràfica de participació a les 18:00 de la tarda als municipis del Vallès Occidental. El 2009 la mitjana de participació a les 18:00 era de 26,27% i aquest any és del 35,32% Per munici…