vnuni.vn
Ý nghĩa của tồn kho an toàn trong bán lẻ
Quản lý tồn kho là một trong những kỹ năng vô cùng cần thiết của người bán lẻ. Kiểm soát tốt tồn kho, bạn có thể: Kiểm soát tốt thất thoát và phòng ngừa được gian lận từ nhân viên, Nâng cao chất lư…