vnuni.vn
VENETA Chuyên giầy hàng hiệu
VENETA Chuyên giầy hàng hiệu – Hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý. 1. Bản quyền – 01 License cho máy chủ – 01 License cho máy trạm bán hàng 2. Triển kha…