vnuni.vn
Tuyệt chiêu giữ chân khách – thẻ khách hàng trung thành
Trong kinh doanh, khách hàng đóng vai trò tối quan trọng với sự sống còn của doanh nghiệp. Theo Tom Peters khách hàng là “tài sản làm tăng thêm giá trị”, mặc dù không được ghi trong sổ sách nhưng g…