vnuni.vn
Tìm hiểu về mã số mã vạch của các nước
Mua bán hàng hóa cần xem mã số mã vạch của sản phẩm để biết nước xản xuất hàng hóa, quốc gia. Ví dụ: Tra mã vạch sản phẩm hàng hóa của Việt Nam là: 893, của Coupons là: 050 – 059 (050 đến …