vnuni.vn
Tiếng anh giao tiếp trong siêu thị
Nhiều khi trong quá trình bán hàng thỉnh thoảng cửa hàng, siêu thị của bạn cũng có khách nước ngoài vào mua hàng. Lúc đó nếu bạn không biết tiếng anh sẽ rất bất tiện cho việc giao tiếp với người nư…