vnuni.vn
Tại sao không xóa được chứng từ?
Hỏi: Mình được một người bạn giới thiệu cho phần mềm quản trị bán hàng VNUNi® SIC. Qua dùng thử, mình thấy phần mềm này dùng khá hay, đặc biệt là các tính năng quản trị và bảo mật. Nhưng khi mình x…