vnuni.vn
Quy định về đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
VNUNI xin chia sẻ quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa (kinh doanh hộ cá thể) theo Luật doanh nghiệp 2014 để mọi người dễ dàng hơn trong công việc kinh doanh của mình. Đây …