vnuni.vn
Nguồn hàng cho cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini
Sau khi đọc bài “Tư vấn kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hóa” và “Tư vấn kinh nghiệm mở siêu thị mini”, có rất nhiều người đã gọi điện hỏi VNUNI về nguồn cung cấp hàng hóa. Mặc d…