vnuni.vn
Làm sao để cạnh tranh với các cửa hàng lớn?
Sau nhiều năm trời tích lũy vốn, bạn muốn mở một cửa hàng tạp hóa để xây dựng sự nghiệp riêng. Thế nhưng, ngặt một nỗi lĩnh vực nào càng đem lại nhiều lợi nhuận thì cạnh tranh càng gay gắt. Khu vực…