vnuni.vn
Kinh nghiệm quản lý công nợ trong bán lẻ
Nhắc tới quản lý công nợ, ta thường nghĩ tới quản lý các khoản phải thu và phải trả. Tuy nhiên, với đặc thù kinh doanh bán lẻ (bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng), thì hầu như không có các khoả…