vnuni.vn
Kết nối cảm xúc giữa cửa hàng bán lẻ và người tiêu dùng
Sản phẩm tốt mới chỉ là khởi đầu của một dịch vụ hoàn hảo. Khía cạnh cảm xúc mà cửa hàng bán lẻ, siêu thị đem lại mới trở thành động lực chính thúc đẩy người tiêu dùng quyết định chọn mua. Để giành…