vnuni.vn
Hiểu về phương pháp tính giá vốn, tính tồn kho để không bị sai số liệu kinh doanh
Trong quá trình tư vấn, triển khai phần mềm quản lý bán hàng và theo dõi các hoạt động của rất nhiều cửa hàng, siêu thị từ bé tới lớn trên cả nước thì chúng tôi nhận thấy phần lớn các siêu thị, cửa…