vnuni.vn
Đạo đức kinh doanh trong bán lẻ
Rất nhiều người lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, nhưng không phải người bán lẻ nào cũng giữ được mình trước sức cám dỗ của đồng tiền. Có thể xuất phát điểm họ là người tốt, nhưng một thờ…