vnuni.vn
Cửa hàng nhỏ có nên dùng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp?
Hầu hết các cửa hàng kinh doanh mới mở mô hình nhỏ thường gặp vấn đề trở ngại như vốn mỏng không đủ nhập hàng và thiếu nhân sự (chỉ có 1-2 người) nên rất ít khi đầu tư sử dụng các thiết bị bán lẻ c…