vnuni.vn
Công thức bán lẻ thành công: Y = ax + by – cz
Đầu năm 2012, sức mua của người tiêu dùng giảm sút và không có xu hướng tăng lên do tác động của giá tăng cao năm 2011 và thu nhập giảm trong đầu năm 2012. Khả năng chịu đựng của doanh nghiệp sản x…