vnuni.vn
Cognos Insight for VNUNI: Sales Dashboard (Quản trị doanh thu bán hàng)
Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh. Với dữ liệ…