vnuni.vn
Cognos Insight for VNUNI: Gross Profit Dashboard (Phân tích lợi nhuận gộp)
Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh. Với dữ liệ…