vnuni.vn
Có nên dùng sẵn danh mục hàng hóa khi mới sử dụng phần mềm bán hàng?
Khi đi triển khai cho nhiều khách hàng ở mô hình tạp hóa, siêu thị mini thì VNUNI thường xuyên nhận được yêu cầu là “Bên anh chị có sẵn danh mục hàng hóa để đỡ phải nhập vào phần mềm bán hàng…