vnuni.vn
Chứng từ bán lẻ siêu thị
Chức năng: Chức năng này cho phép người dùng bán hàng cho “Khách hàng” (không có đối tượng công nợ) và quản lý các thông tin chi tiết mỗi chứng từ “Bán lẻ hàng hóa”. 1. Thông tin chi tiết về phần đ…