vntesters.com
Tối ưu hoá quá trình kiểm thử phần mềm với phương pháp Rapid Testing | Cộng Đồng Kiểm Thử Phần Mềm
Chào moi người, hôm này mình xin giới thiệu sơ lược về Rapid Testing, một phương pháp kiểm thử được tạo ra dựa trên phương pháp Waterfall, và hiện thường được các Tester chọn để có thể hoàn thành những dự án phần mềm mang tính đặc thù. Trong bài viết này, mình sẽ tóm tắt những ý chính của phương pháp trên (trích từ nguồn: , được đúc kết từ blog cá nhân của James Bach (mình xin bổ sung thêm rằng, ông cũng là một trong những chuyên gia đầu tiên nghiên cứu và mang phương pháp này ứng dụng ra thực tiễn). Mô hình kiểm thử Waterfall và quá trình lập một bản kế hoạch chi tiết trước khi bắt tay vào thao tác kiểm thử dường như rất phổ biến trong ngành kiểm thử phần mềm (KTPM) vào những năm 70 tới 80, khác hẳn với phương pháp kiểm thử Agile hiện nay. Trong quá khứ, các Tester phải chuẩn bị những bản kế hoạch thật chi tiết và tỉ mỉ trước khi bắt tay vào quá trình kiểm thử một phần