vntesters.com
[Java – Webdriver 14] – Kiểm tra HTML5 validation message
HTML5 ngày càng được sử dụng phổ biến. Cùng Đảm viết vài Selenium test để kiểm tra HTML5 validation message nhé. Sẽ rất hữu ích cho các bạn Automation Test.