vntesters.com
Chẳng sếp nào muốn chia tay nhân viên tốt
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trước khi đổ lỗi cho lãnh đạo, nên nhìn nhận khách quan nhất về bản thân, về những gì mình làm và giá trị của bản thân ở đâu. Tuần trước VNTesters có đăng lại bài người ta không rời bỏ công ty – họ từ bỏ những người lãnhRead More