vntesters.com
CV kỹ sư kiểm thử phần mềm
Ai trong chúng ta ít nhất cũng một lần phải đi xin việc trong đời (trừ khi bạn mở công ty hoặc làm việc tại nhà) và việc đầu tiên chúng ta làm là chuẩn bị CV. Dù muốn hay không, dù giỏi viết lách hay không, dù tiếng Anh giỏi hay dở bạn vẫnRead More