vntesters.com
Cài đặt môi trường cho Python Selenium Webdriver
Cài đặt môi trường cho Python Selenium Webdriver, chọn và cài đặt editor. Những bước này đơn giản nhưng nếu bạn làm sai thì khó mà có cảm hứng code được.