vntesters.com
7 kiểu nhân viên các sếp ngại tuyển dụng
Các nhà tuyển dụng thường khá e dè với những kiểu nhân viên ảo tưởng sức mạnh, lười biếng, bảo thủ…VNTesters muốn chia sẻ để các bạn có thể dành vài phút tự đánh giá lại bản thân từ đó có thể hoàn thiện bản thân hơn. Hi vọng những chia sẻ này sẽ giúpRead More