vnford.net
Áp thuế mới 2017-2018 giá xe bán tải chuẩn bị tăng gần gấp đôi
Nếu được coi là xe con, giá các dòng bán tải phổ thông trong đó có Colorado có thể gấp đôi khi chịu mức TTĐB mới của Bộ công thương.