vneconomics.com
Đánh giá các khía cạnh của Chất lượng dịch vụ website: thang đo E-SERVPERF - Vneconomics.Com - Chia sẻ kinh nghiệm học cao học UEH
Web Service Quality (Chất lượng dịch vụ website): chất lượng dịch vụ website mang tính quyết định không chỉ vì nó là thứ đầu tiên mà khách hàng tìm kiếm