vnbit24h.com
Bitcoin hoài nghi về CME Gap ở mức $7700 - VnBit24h.com
Quan điểm tăng giá của Bitcoin [BTC] lại xuất hiện dưới sự nghi ngờ khi giá giảm xuống dưới $ 8000. Sự biến động, tầm…