vlichthus.nl
Onzin omtrent de zondagsrust - Stichting Vlichthus
Onzin omtrent de zondagsrust. Zondagsrust wordt met de Bijbel in de hand opgelegd. De zondag zou "dag des Heeren" zijn en dan móet er gerust worden. Onzin!