vladex.pl
Zasiłek pogrzebowy - komu się należy, wymagane dokumenty
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej, osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, osoby, która zmarła w okresie