vladex.pl
Zasady postępowania w przypadku zgonu
Jeżeli zgon bliskiej osoby nastąpił w domu: Lekarz pogotowia( numery alarmowe 999 oraz 112) po stwierdzeniu zgonu wydaje kartę informacyjną, na podstawie której lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu. Jeżeli zmarły nie posiadał lekarza rodzinnego, obowiązkiem lekarza pogotowia jest wystawienie karty zgonu na miejscu. Mając kartę zgonu, możemy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przetransportuje ciało do chłodni,