vladex.pl
Renowacja pomnika ofiar pacyfikacji 4 lipca 1943 r. w Liszkach
W naszej pracy bardzo często mamy zaszczyt brać udział w wydarzeniach, które nieodzownie łączą się z historią naszego regionu. Tak było w przypadku renowacji grobowca ks. Jana Humpoli jak i uroczystościach pogrzebowych kardynała Stanisława Nagyego. Zawsze przy takich okazjach staramy się przybliżyć Państwu historie związane z przeprowadzanymi pracami. Niesie to dla nas podwójną