vkuhniata.wordpress.com
Бурмеликос
През изминалата седмица християните празнуваха Великден, а евреите Песах. Песах е пролетен празник, продължаващ 7 или 8 дни и ознаменува освобожданавенто на евреите от робството на Египтяните. За …