vkhangyang.wordpress.com
Thesis
Slide bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đề tài “Xây dựng phân hệ dịch vụ gọi xe và điều xe Taxi tự động có hỗ trợ bản đồ số trên Smartphone” Chung Vĩnh Khang: chungvinhkhang@live.com Nguyễn D…