vkhangyang.wordpress.com
Chia sẻ kinh nghiệm học tập thông qua hồi ký (phần 3)
Đến năm học thứ 3, mỗi lần có 1 hoạt động học thuật được thông báo, tôi lại không thể từ chối: Tôi trở thành lớp trưởng lớp Olympic Tin học, phụ trách câu lạc bộ LiveClub OU, làm nghiên cứu khoa họ…