vkhangyang.wordpress.com
Các khía cạnh kỹ thuật mà sản phẩm phần mềm 2018+ nên có
1. R&D, sản xuất phần mềm cần ra thị trường sớm hơn và điều chỉnh liên tục. 1 sản phẩm không quá 3 tháng. 2. Dễ tăng/giảm nhân công sản xuất khi cần nên lựa chọn công nghệ/kỹ thuật phổ thông và…