vkhangyang.wordpress.com
Xóa khoảng trắng 2 đầu chuỗi kí tự kết hợp loại bỏ những kí tự vô hình C#
Hàm loại bỏ khoảng trắng 2 đầu khi xử lý chuỗi (hay còn biết đến với tên gọi Trim) không phải là vấn đề xa lạ. Nhưng có 1 số tình huống khiến ta đau đầu vì thế giới Unicode tồn tại 1 số kí tự vô hì…