viziervaneenvrouw.com
Liefde in het Leger
Mijn ouders en grootouders waren, toen ik nog klein was, fanatiek betrokken bij het Leger des Heils. Dat betekende dat mijn jeugd zich voor een groot deel afspeelde in dat wereldje. En daar ben ik …