viu.marratxi.es
Aquesta setmana comencen les obres per a la instal·lació d’una coberta metàl·lica a una de les pistes poliesportives exteriors de Pla de na Tesa
L’empresa adjudicatària ha estat Amer e Hijos El termini d’execució és de tres mesos i el cost de 218.204 euros La millora dels equipaments esportius del municipi és un dels 16 punts de l’acord segellat entre els partits que integren l’equip de govern (MARRATXÍ 9 de setembre de 2019). Aquesta setmana està previst el començament de